O nas

Zajęcia artystyczne
Działalność artystyczna, umożliwia dzieciom wyzwolenie własnych sił twórczych. Darzymy "artystów" życzliwością i zaufaniem, okazujemy szacunek każdemu dziecku, nawet mniej utalentowanemu. Staramy się stworzyć na zajęciach atmosferę radosnej współpracy. Podczas własnej pracy twórczej dziecko zaczyna wyrabiać w sobie kryteria oceny dzieła sztuki. Uczy się odczuwać bezinteresowną radość w obcowaniu z pięknym kształtem i kolorem, pragnie tworzenia rzeczy pięknych, rośnie w nim zainteresowanie dla wypowiedzi plastycznej. W dzieciach budzą się nowe zainteresowania, doznają całej gamy uczuć i głębokich przeżyć, a oprócz tego wytwarzają się pożądane cechy charakteru, jak umiejętność współżycia i współpracy z innymi, wytrwałość w pracy, wiara we własne siły, zmienia się stosunek do nauki.

Zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę mogą, jak wykazano powyżej, realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Prowadzą do rozwoju jednostki samodzielnie działającej i myślącej oraz osoby twórczej i kreatywnej.

Prowadząca zajęcia, to Anna Jędrzejewska - animator, kreatywny nauczyciel mianowany, absolwentka Pedagogiki z terapią dziecka, terapeuta zajęciowy. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na co dzień pracuje w Przedszkolu, uczestniczka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji artystycznej dzieci.